2016-03-12, PRAHA | Itch My HaHaHa /// Pedro Lopes (P), Philip Jeck (UK), Dr. Nexus (DE)

Philip Jeck (UK)
Zásadní představitel „alternativního turntablismu“ Philip Jeck studoval vizuální umění na Dartington College of Arts a s gramofony a elektronikou začal pracovat již v raných 80. letech. Za své nahrávky získal několik přestižních ocenění, kromě hudby se však stále věnuje i výtvarnému umění a instalacím a díky tomu se jeho hudební vystoupení často pohybují na hraně hudby a sound-artu. Jeck pracuje se starými nahrávkami, vinyly, gramofony i discmany, které nakupuje v second-hendech a proměňuje je na svébytné hudební nástroje. To mu umožňuje vytvářet vlastní hudební jazyk, který se vyvíjí a proměňuje s každou další částí záznamu. V říjnu 2015 vydal na svém domovském labelu Touch nové album Cardinal, které představí na jediném koncertě v ČR.

Pedro Lopes (P)
V Berlíně usazený portugalský turntablista, umělec a teoretik Pedro Lopes se ve své profesní dráze zabývá problematikou lidské interakce s umělými rozhraními a pracuje na řešeních, které podle něj pomůžou lidem k lepší společnosti. Na gramofony však hraje vlastně tradičními způsoby avantgardy; používá poničené desky, perkusivní nástroje nebo vlastní jehly. Přístupem podvratný, ale v důsledku mimořádně citlivý.

Dr. Nexus (DE)
Berlínský zvukový experimentátor Dr. Nexus, pracující s DIY syntezátory, solárními panely, samplováním, zpětnou vazbou, rádiovými přeslechy a mnoho dalšími generátory zvuku, se pohybuje na hraně sound artu, noisu a industrialu. Neodmyslitelnou částí jeho vystoupení je silný perfomativní moment, který z Nexuse dělá žádaného součást berlínské scény. Když zrovna nevystupuje pod tímto jménem, věnuje se kompozici, zvukovým skulpturám a instalacím.

Pedro Lopes (P)

thumb[pl-5102.jpg]thumb[pl-5105.jpg]thumb[pl-5109.jpg]thumb[pl-5123.jpg]thumb[pl-5136.jpg]thumb[pl-5143.jpg]thumb[pl-5146.jpg]thumb[pl-5148.jpg]thumb[pl-5149.jpg]

Philip Jeck (UK)

thumb[pj-5152.jpg]thumb[pj-5155.jpg]thumb[pj-5158.jpg]thumb[pj-5159.jpg]thumb[pj-5160.jpg]thumb[pj-5161.jpg]thumb[pj-5163.jpg]thumb[pj-5166.jpg]thumb[pj-5167.jpg]

Dr. Nexus (DE)

thumb[dn-5169.jpg]thumb[dn-5171.jpg]thumb[dn-5173.jpg]thumb[dn-5174.jpg]thumb[dn-5190.jpg]thumb[dn-5210.jpg]thumb[dn-5212.jpg]thumb[dn-5213.jpg]
Proudly Using: AAPL