2012-04-02, Barka | Oorphane: Labyrint srdce

Labyrint srdce

„I vyšel jsem od sebe sám a ohledati se počal, mysle, odkud a jak začíti. Vtom ihned nevím, kde se tu vezme člověk jakýsi křepkého chodu, bystrého vzhledu a řeči hbité, takže se mi nohy, oči, jazyk, vše na obrtlíku míti zdál. Ten přivina se ke mně, odkud a kam bych měřil, dotazoval se. Já, že jsem z domu svého vyšel a v světě se provandrovati a něco zkusiti umysl mám…
I kdo je to královna váše?” dím já. Odpověděl: “Ta, kteráž všecken svět a běh jeho řídí, od končin až do končin: slove Moudrost, ač někteří mudrlanti Marnost ji říkají. Pravímť tedy časně, když tam choditi a prohlédati budeme, nemudruj nic: sic by sobě tu i jinde ledcos utržil, a já třebas vedlé tebe“

Autor konceptu: s využitím díla J. A. Komenského, Julie Bienertová
Choreografie: Julie Bienertová
Scéna, vizuál: Jiří Kolomazník
Režie: Julie Bienertová

Tančí:
Julie Bienertová
Jan Dobrovolný
Eva Kafková
Dorota Lichvárová
Dagmar Štafová
Lucie Turoňová
Filip Zlámal

NARCISterna

Smutný příběh z éry všudypřítomného narcismu

„Všecko to začalo na na rohu jedný ulice ve čtvrti fádní a celkově nudný za rohem v baráku kam nikdo nechodí. Běží Narcis týpek zpoza rohu toho hustej stajling nedbale vychytanej pročež šovinistama často metrosexuálem nazývanej věci zbalený potem ještě nasmrádlý z tý místnosti jak se ukáže posléze taneční…“

Autor konceptu: Julie Bienertová, Kateřina Vašků
Scénář: Kateřina Vašků
Choreografie: Julie Bienertová, Dagmar Jiříčková
Dramaturgie: Kateřina Vašků
Light design, zvuk: Petr Bienert
Scéna, vizuál: Jiří Kolomazník
Kostýmy: Lucia Černayová
Režie: Julie Bienertová

Tančí:
Julie Bienertová
Dagmar Jiříčková
Filip Zlámal