2018-05-19 | Patrick Higgins (US), Fero Király (SK)

Patrick Higgins (US)

“Higgins is one of the most gifted guitarists working right now”
The Quietus

“a pioneer of modern experimental music”
East Village Radio

“Higgins is a formidable concert-music composer”
The Boston Globe

“classical composer well known as a gifted guitarist”
The New Yorker

https://vimeo.com/271338984

———————————————-

Fero Király (SK) plays Philip Glass – Dances

Fero Király sa rannej tvorbe Philipa Glassa venuje 4 roky. V minulosti sólovo alebo ako súčasť Cluster ensemble zahral väčšinu dostupných diel z tohto skladateľovho priekopníckeho obdobia. Mnohé z nich hral na Slovensku ako prvý. Niektoré zo skladieb, napríklad Music with Changing Parts, posledné desaťročia nehrával ani samotný Glass.

Viacero Glassových skladieb uviedol Király v minulosti sólovo vo významných priestoroch na Slovensku aj v zahraničí. Music in Contrary Motion, Two Pages a Mad Rush hral na píšťalovom organe v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, v Dóme Sv. Martina a Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Na jeseň 2017 odohral spolu s Cluster ensemble turné v New Yorku, ktorého súčasťou bolo predstavenie slovenských umelcov americkému publiku, ale aj prvé uvedenie Glassovej Music with Changing Parts v NYC po 30 rokoch v ikonickom priestore pre experimentálnu tvorbu, brooklynskom Roulette.

Mimo interpretácie súčasnej hudby sa venuje hudobným projektom s presahom do performance, soundartu, inštaláciám, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, inovatívnemu vzdelávaniu v oblasti hudby. Rád skúma hraničné experimentálne polohy, pre ktoré vytvára vlastný hudobný software, a spolupracuje s inými umelcami z rôznych disciplín.

thumb[fk-0084.jpg]thumb[fk-0086.jpg]thumb[fk-0087.jpg]thumb[fk-0088.jpg]thumb[fk-0089.jpg]thumb[fk-0091.jpg]thumb[fk-0092.jpg]thumb[fk-0095.jpg]thumb[fk-0102.jpg]thumb[fk-0103.jpg]thumb[fk-0107.jpg]thumb[ph-0120.jpg]thumb[ph-0122.jpg]thumb[ph-0136.jpg]thumb[ph-0147.jpg]thumb[ph-0153.jpg]thumb[ph-0157.jpg]thumb[ph-0159.jpg]thumb[ph-0160.jpg]thumb[ph-0162.jpg]thumb[ph-0163.jpg]thumb[ph-0169.jpg]thumb[ph-0171.jpg]thumb[ph-0196.jpg]thumb[ph-0201.jpg]