2019-05-04 | Antez

Antez je francouzský zvukový umělec a sochař, jehož původní autorské nástroje obsáhnou široké spektrum zvukového univerza. Continuum je vizuálně-akustická performance pro hráče na perkuse rozeznívané třením, kde Antez aktualizuje tajuplné pohybové a zvukové rituály, při nichž zkoumá zvukovou hmotu a možnosti percepce fyzickým zakoušením zvuku. Ve vrstevnatých rezonancích dosahuje zvuku, který je zcela opačný oproti bežnému použití perkusí. Dynamika je nahrazena bezčasím dlouhého tónu, na místo rytmu se zde rozeznívá hmota. Tep je nahrazen cirkulujícím plynutím, které může mít původ v drobných zvukových detailech a postupem času odkrývá dronovou, až hlukovou intenzitu. Antez konstruuje zvukové objekty – nástroje, kterými je schopen rozšířit tradiční rejstříky a témbry bicích nástrojů o celou krajinu mikrotonálních, alikvóních a rezonujících hlubokých zvukových vrstev – od obtížně slyšitelných úrovní po ultraintenzívní sekvence, od jemných zvukových hustot po nasycení celého prostoru. Antez se zabývá improvizovanou hudbou i zvukovými instalacemi, spolupracuje s divadelníky, tanečníky a filmaři. Studoval bicí nástroje u Jacquese Givryho a elektroakustickou hudbu u Xaviera Garcii. Působil ve skupinách Art moulu, La Cellule d’Intervention Metamkine, A contrario, Cie: Abîme, La Sallie, Ile désirée. Spolupracoval s hudebníky jako je Yann Gourdon, Seijiro Murayama, Tim Hodgkinson, Joris Ruhl, nebo Jérôme Noëtingerer.

Avaa. 04/2017

http://www.antez.org/czech_press.html
http://www.antez.org/continuum.html

thumb[pic-8268.jpg]thumb[pic-8273.jpg]thumb[pic-8275.jpg]thumb[pic-8276.jpg]thumb[pic-8278.jpg]thumb[pic-8280.jpg]thumb[pic-8286.jpg]thumb[pic-8287.jpg]thumb[pic-8291.jpg]
share on facebook | Posted in one-big-eye | 5. 5. 2019, 13.35 by mizuki