2012-06-22 | mizuki pidliks and schmidliks

večerní relax po práci, měl bych to dělat častěji, povážlivě gramlatim jak jsou kapely v útlumu a nezkouší se…

share on facebook | Posted in musick | 23. 6. 2012, 13.40 by mizuki