2012-03-25, Fléda | Neděle Intenzivní Péče 2

Od ledna 2012 otevírá brněnský klub Fléda nový pravidelný cyklus událostí NEDĚLE INTENZIVNÍ PÉČE. V Brně tak vzniká nová platforma pro multioborové setkávání nezávislých tvůrců z oblasti divadla, hudby, filmu a výtvarného umění. NIP přináší speciální kompilační program s vizí prezentovat současnou tvorbu nastupující generace umělců. Cílem projektu je koncetrovaně uvádět mladé umění, rozšířit prezentační možnosti začínajících tvůrců a konfronovat jejich tvorbu s profesionály, umožnit prolínání komunit dílčích uměleckých oblastí, vytvořit prostor pro mezioborový dialog, nabídnout návštěvníkům Flédy kompaktní průřez alternativním uměním.

(more…)

zobraz galerku