2012-07-06, HaDivadlo | Oorphane: Médea

show gallery
Posted in one-big-eye | 13. 6. 2012, 0.54 by mizuki

2012-04-02, Barka | Oorphane: Labyrint srdce

Labyrint srdce

„I vyšel jsem od sebe sám a ohledati se počal, mysle, odkud a jak začíti. Vtom ihned nevím, kde se tu vezme člověk jakýsi křepkého chodu, bystrého vzhledu a řeči hbité, takže se mi nohy, oči, jazyk, vše na obrtlíku míti zdál. Ten přivina se ke mně, odkud a kam bych měřil, dotazoval se. Já, že jsem z domu svého vyšel a v světě se provandrovati a něco zkusiti umysl mám…
I kdo je to královna váše?” dím já. Odpověděl: “Ta, kteráž všecken svět a běh jeho řídí, od končin až do končin: slove Moudrost, ač někteří mudrlanti Marnost ji říkají. Pravímť tedy časně, když tam choditi a prohlédati budeme, nemudruj nic: sic by sobě tu i jinde ledcos utržil, a já třebas vedlé tebe“

(more…)

show gallery
Posted in one-big-eye | 10. 4. 2012, 12.47 by mizuki

2011-12-01 | Oorphane practice

show gallery
Posted in one-big-eye | 4. 12. 2011, 21.33 by mizuki

2011-06-13, HaDivadlo | oorphane five

show gallery
Posted in one-big-eye | 7. 7. 2011, 0.11 by mizuki

2011-01-27 | oorphane: sacrifice

show gallery
Posted in one-big-eye | 28. 1. 2011, 2.43 by mizuki

2010-04-21, hadivadlo, oorphane

čtyřaktovka v hadivadle, premiéra představení narcisterna
fotografie jsou až z druhé poloviny představení, tedy z kusů lightspotting a narcisterna

show gallery
Posted in one-big-eye | 22. 4. 2010, 19.24 by mizuki
Proudly Using: AAPL