2019-01-25 | Genot Centre Night: Obelisk of Light vs. eva01 / Lišaj

Koncertní večer kurátorovaný pražským labelem Genot Centre. Projekt Obelisk of Light vs eva01 a Lišaj.

(video inside)

(more…)
zobraz galerku

2018-11-20 | HUDBA PRAHA: Eli Keszler (PAN/Shelter Press), Ondrej Zajac

Eli Keszler (US, Shelter Press / PAN)

Ondrej Zajac (SK, ACR)

https://vimeo.com/302022277

(more…)

zobraz galerku

2018-11-16 | HUDBA PRAHA + Gin&Platonic w/ N1L , eva01 , G&P DJs

žel kvůli kapelním povinnostem jsem missnul hlavní část programu :(

EXPERIMENTAL CLUB NIGHT POWERED BY Gin&Platonic PLATFORM

with

⚜️ N1L ⚔️ Opal Tapes ⚔️ UIQ

⚜️ eva01 ⚔️ BCAA system ⚔️ Reaper Death Seal Corporation

⚜️ Gin&Platonic DJs

(more…)

zobraz galerku

2018-10-26 | HUDBA PRAHA w/ Æthereal Arthropod + H5io6i54k, John Object, Dlab

█ █ █

███ Æthereal Arthropod (ES, Quantum Natives)
+ live visuals by H5io6i54k

███ John Object (UA, Bio Future Laboratory)

███ Dlab (SOfT, D’epog)

(more…)

zobraz galerku

2018-09-28 | SOfT w/ Bungalovv, TOLE, Scarypool, New Magic Media

➫ BUNGALOVV (T R R U E N O, Infinite Machine, AR) live

➫ TOLE (CZ) live

➫ ((SCARYPOOL)) (CZ) live

➫ NEW MAGIC MEDIA (CZ) dj set
(more…)

zobraz galerku

2018-09-22 | HUDBA PRAHA: THIEKE/MARINO

Thieke/Marino (DE/IT)

(experimental, improvisation)
(clarinet, zorb, cimbals, feedback)

Michael Thieke, jeden z popredných európskych klarinetistov spoločne s perkusiami a feedbackom Luigi Marina predstavujú duo vychádzajúce z improvizácie. Spoliehajú sa na vlastné skúsenosti s cieľom ponúknuť spoločne komponované prvky. Dialóg medzi dvoma hudobníkmi vychádza z neočakávaných a skrytých detailov. Nenápadné rezonancie kovu, nádych predchádzajúci hre na klarinet, noise generovaný 9V batériou. Sotva počuteľné zvuky postupne získavajú dominantnú úlohu, ukazujú svoju nepredvídateľnú schopnosť vyjadriť intuíciu.

http://luigimarino.net/projects/thieke-marino.html
http://luigimarino.net/about.html

====

Line Gate (mappa, SK)

(experimental)
(hurdy-gurdy, voice)

Hudba v Prahe usadeného projektu Line Gate sa opiera o základ tvorený ninerovým drónom, na ktorom sú navrstvené minimalistické, repetitívne vokálne linky. Mnohonásobné opakovania jednoduchých motívov môžu sústredenému poslucháčovi navodiť hypnotický stav.

https://linegate.bandcamp.com

====

https://vimeo.com/291359518

zobraz galerku

2018-05-19 | Patrick Higgins (US), Fero Király (SK)

Patrick Higgins (US)

“Higgins is one of the most gifted guitarists working right now”
The Quietus

“a pioneer of modern experimental music”
East Village Radio

“Higgins is a formidable concert-music composer”
The Boston Globe

“classical composer well known as a gifted guitarist”
The New Yorker

https://vimeo.com/271338984

———————————————-

Fero Király (SK) plays Philip Glass – Dances

Fero Király sa rannej tvorbe Philipa Glassa venuje 4 roky. V minulosti sólovo alebo ako súčasť Cluster ensemble zahral väčšinu dostupných diel z tohto skladateľovho priekopníckeho obdobia. Mnohé z nich hral na Slovensku ako prvý. Niektoré zo skladieb, napríklad Music with Changing Parts, posledné desaťročia nehrával ani samotný Glass.

Viacero Glassových skladieb uviedol Király v minulosti sólovo vo významných priestoroch na Slovensku aj v zahraničí. Music in Contrary Motion, Two Pages a Mad Rush hral na píšťalovom organe v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, v Dóme Sv. Martina a Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Na jeseň 2017 odohral spolu s Cluster ensemble turné v New Yorku, ktorého súčasťou bolo predstavenie slovenských umelcov americkému publiku, ale aj prvé uvedenie Glassovej Music with Changing Parts v NYC po 30 rokoch v ikonickom priestore pre experimentálnu tvorbu, brooklynskom Roulette.

Mimo interpretácie súčasnej hudby sa venuje hudobným projektom s presahom do performance, soundartu, inštaláciám, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, inovatívnemu vzdelávaniu v oblasti hudby. Rád skúma hraničné experimentálne polohy, pre ktoré vytvára vlastný hudobný software, a spolupracuje s inými umelcami z rôznych disciplín.

zobraz galerku